Ulstein kommune
 
 
 
Sjå heile menyen

Ulstein kommune

Meny

Tenester

 

I menyen til venstre finn du ei samla oversikt over dei ulike tenesteområda i kommunen. Kvart område har underliggande menypunkt med nærmare beskriving av dei tenestene som Ulstein tilbyr. Du kan også finne informasjon om tenester og artiklar ved å bruke søkefeltet "Søk her". I søkefeltet legg du inn dei metadata (beskrivande ord) du ønskjer å finne informasjon om.

I tillegg til tenesteområda kan du finne mykje anna nyttig informasjon på kommunen si heimeside. 

Her har du nokre relevante snarvegar:

 

Administrativ leiing:

Administrativ leiing i Ulstein kommune
Einar Vik Arset

Einar Vik Arset

Stilling:       Rådmann

Telefon:      976 64 308

E-post:       einar.arset@ulstein.kommune.no

Verner Larsen

Verner Larsen

Stilling:      Assisterande rådmann

Telefon:     982 30 601

E-post:      verner.larsen@ulstein.kommune.no

Marit Botnen

Marit Botnen

Stilling:      Kommunalsjef helse og omsorg

Telefon:     908 41 932

E-post:      marit.botnen@ulstein.kommune.no

Gry Nordal

Gry Nordal

Stilling:      Kommunalsjef oppvekst og kultur

Telefon:     906 40 134

E-post:      gry.nordal@ulstein.kommune.no

Arne Runar Vik

Arne Runar Vik

Stilling:     Kommunalsjef teknisk

Telefon:    415 82 440

E-post:     arne.runar.vik@ulstein.kommune.no


(Foto: Per Eide)

 

Dersom du har behov for ytterlegare informasjon, har spørsmål om tenestene, eller ikkje finn det du leitar etter, vennleg ta kontakt:

Telefon: 70 01 75 00

e-post:   postmottak@ulstein.kommune.no

 

Gi oss gjerne tips om forbetring av nettsida.   

Sist endra 02.01.2018 09:33:13
Sjøgata 63
postboks 143
6067 Ulsteinvik
Epost
Telefon: 70 01 75 00
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.